Bozzinikvartetten - tid med och utan mått

Ny Musik — Automne 2012

  • 9 septembre 2012
    16h00
Caroli församlingshem
Skolgatan 1 — Borås, Suède

Dossier de presse

  • Recension in Borås Tidning (Suède)
    «No other ensemble could repeat the Bozzinis interpretation, with its thousand colours, all grey, as a critic wrote about their special qualities.»

Review

Par Rolf Haglund in Borås Tidning (Suède), 10 septembre 2012
No other ensemble could repeat the Bozzinis interpretation, with its thousand colours, all grey, as a critic wrote about their special qualities.

[Traduction] Swiss Jürg Frey, born 1953, that we have met before in Borås, partly as a composer with a personal voice, but also as a great clarinet player. The world premiere of his String Quartet (No.3), which has occupied him for three years, is a new peak, both for the composer, the Bozzini Quartet and Ny Musik, which accordingly should have its name written in the music history of the future.

Frey speaks of hus music as silent architecture: ”Ich stelle mir vor, dass meine Musik eine intellektuelle und emotionale Brauchbarkeit hat. Sie ist eine Art geistlicher (nicht religiöser) Musik: sie befasst sich mit der Zeit und mit dem, was darin anwesend und abwesend ist. — Sie ist auch eine Art Volksmusik: klar, direkt, eindeutig wie stiller Klang, stille Architektur.

He also speaks of a carefully elaborated analphabetism, beyond all words and descriptions.

His quartet is created under the signs of great, classical mysticism, a ”unio mystica” beyond time and space, at the same time coming very close and being extremely sensitive. No other ensemble could repeat the Bozzini interpretation, with its thousand colours, all grey, as a critic wrote about their special qualities.

Frey’s premiere was preceded by Cage’s early pioneering quartet from 1950, also soothening to the mind and with a spiritual dimension, Feldman’s rather short Structures from the following year (to be played as softly as possible) and two small pieces by Frey, all lovingly interpreted by the Bozzinis.

Recension

Schweizaren Jürg Frey, född 1953, har vi tidigare mött i Borås, dels som ytterst egenartad tonsättare men också som storartad klarinettist. Uruppförandet av hans Stråkkvartett nr 3, som han arbetat på i tre år, är en ny höjdpunkt för både tonsättaren, Bozzini-kvartetten och Ny Musik, som därmed bör få sitt namn i framtidens musikhistoria.

Frey talar om sin musik som tyst arkitektur: ” Jag föreställer mig att min musik är intellektuellt och emotionellt användbar. Den är ett slags andlig (icke religiös) musik som sysslar med tiden och med det däri närvarande och frånvarande, men också ett slags folkmusik: klar, direkt, entydig som tyst klang, stillnad arkitektur.”

Han talar också om en omsorgsfullt utarbetad analfabetism, förbi alla ord och beskrivningar.

Hans kvartett är tillkommen under den stora, klassiska mystikens tecken, en unio mystica bortom tid och rum, både ytterst närgången och sensibel. Bozzinis tolkning gör ingen ensemble i världen efter i tusen kulörer, alla grå, som en kritiker skrev om dess särart.

Freys uruppförande föregicks av Cages banbrytande tidiga kvartett från 1950, likaså sinneslugnande med andlig dimension, Feldmans rätt korta Structures från året därpå (att spelas så mjukt som möjligt) och två småstycken av Frey, allt lika kärleksfullt uttolkat av Bozzini.